Financieel misbruik bij dementie

Financieel misbruik en voortijdig toe eigenen van inboedel en/of sieraden, is een fenomeen dat wij helaas met grote regelmaat tegenkomen. De onmacht en het onvermogen van een dementerende om nog adequaat te kunnen handelen, legt een weg open voor ‘zogenaamd goedbedoelde’ behulpzaamheid van familie, buren, advocaten, notariaten of andere duistere passanten. Of het nu gaat om geld of goederen, de onrust die dit soort zaken met zich meebrengt is groot.

Onrust

Voor iemand met dementie is het moeilijk  zich te uiten over wat er om hem heen gebeurt.  Echter het brein registreert wel en heeft op gevoelsmatig niveau  vaak heel goed door dat er iets  niet klopt. Men durft zich niet te uiten uit angst dat degene die misschien ogenschijnlijk zo behulpzaam is in het geheel niet meer zal komen. Of iemand kan zich niet meer goed uiten omdat de woorden eenvoudigweg  niet meer willen komen. De omgeving merkt dan vaak afwijkend gedrag op. Bijvoorbeeld uw dierbare is gespannen en extra teruggetrokken. Hij of zij is vaak verdrietig, of gaat dwalen. Of misschien stuit u op  onwillig gedrag en zelfs op boosheid en agressie.

Wat kunt u er tegen doen

Om te beginnen adviseren wij om zodra er een diagnose dementie gesteld is, uw financiële zaken te gaan regelen. U kunt bijvoorbeeld een professioneel bewindvoerder en/of mentor laten aanstellen. Deze moet eenmaal per jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank waardoor misbruik van financiële middelen wordt tegen gegaan.  Wees alert, indien het gedrag van uw naaste verandert. Ga eens wat vaker langs op wisselende tijden, spreek eens rustig met uw dierbare, neem de tijd om eventueel te kunnen achterhalen wat er zou kunnen spelen. 

Ons advies

Wij adviseren u om een neutraal contactpersoon te zoeken die u helpt bij het oplossen van de vaak zeer complexe problematiek die in dit soort situaties kan ontstaan. Vanuit onze ervaring staan wij u in dit soort kwesties graag terzijde  voor hulp en advies. Wilt u dit leed stoppen, zoek dan zo snel mogelijk contact.  

info@seniorenzorgmakelaardij.nl085 – 876 95 95