Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van onze disclaimer zijn van toepassing op deze en andere internetsite(s) van Senioren  Zorg Makelaardij gevestigd te Zeist, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 30237492.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten of diensten besteld via deze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wilt u onze volledige disclamer inzien? Zoek contact met ons. Dan sturen wij u onze disclamer graag toe.