Tarieven

tarieven

Nadat wij uw wens of wensen hebben geïnventariseerd, brengen wij een offerte uit.  Op dat moment wordt ook gekeken of uw wensen wellicht ook gefinancierd kunnen worden vanuit de AWBZ of door uw verzekeraar.

Wanneer u naar aanleiding van de offerte besluit van onze diensten gebruik te maken, is het opmaken van de offerte à € 65,00 gratis.

In onze facturen welke maandelijks worden verstuurd, vindt u alle gewerkte uren altijd zeer gespecificeerd terug.