Missie

missieDe missie van Van Egeraat is om senioren met geheugenproblematiek, de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk veilig zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten verblijven. Van Egeraat biedt casemanagement, advies, zorg en begeleiding op alle zorggebieden welke voor senioren met enigerlei vorm van dementie van belang zijn. Door haar grote expertise op het gebied van dementie ligt haar kracht in het bieden van persoonlijk maatwerk aan cliënten met geheugenproblematiek. Door kleinschaligheid, door het bieden van zorg met kwaliteit, door betrokkenheid en continu inspringen op veranderende situaties gedurende het gehele proces van hulpverlening, kan tot en met het allerlaatste moment in alle rust een veilige, vertrouwde en gezonde leefomgeving worden geboden.

Visie
Cliënten met geheugen problematiek hebben onze specifieke aandacht. Flexibiliteit is om deze reden een belangrijke peiler van de organisatie. Wij spelen in op de directe behoefte van de cliënt en respecteren de wens van onze cliënten. Het respecteren van de wens van de cliënt met geheugenproblematiek gebeurt binnen de grenzen van het van hetgeen door ons verantwoord wordt geacht om de veiligheid van de cliënt te waarborgen. Cliënten worden met grote betrokkenheid verzorgt door een vast team van medewerkers. De hulpvraag kan continu worden aangepast naar wens van de cliënt. Alleen zo kan een optimale vertrouwensband ontstaan, waardoor veiligheid, rust en goede zorg continu kan worden gegarandeerd. Duidelijke communicatie binnen het team, naar familie en cliënt maakt dat de continuïteit in de zorg en aard van dienstverlening aan de cliënt optimaal kan worden gewaarborgd.

De cliënt “thuis” in eigen “vrijheid” en veilige “geborgenheid”