Garantie

garantieIn de Algemene Voorwaarden Zorg en Praktische Diensten van Van Egeraat, treft u alle informatie over onze garantie voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder depotnummer 8/2010 en worden u verstrekt bij uw Opdracht tot Dienstverlening.