Vergoeding

pgbVeel van onze diensten kunnen worden vergoed uit WLZ, ZVW of WMO.

Wij helpen u graag bij het aanvragen van de juiste vorm van financiering en bij het motiveren van uw aanvraag.

Vaak kunt u onze diensten voor een deel of volledig betalen uit het Persoons Gebonden Budget. Het indienen van een aanvraag hiervoor is een vrij lastige procedure, daarom nemen wij deze  aanvraag graag uit  handen. Wij zijn bevoegd om deze aanvraag te doen en hebben om u optimaal van dienst te kunnen zijn, diverse trainingen gevolgd.

Voor de goede orde maken wij u er op attent dat Van Egeraat uitsluitend de aanvraagprocedure verricht, her-indicaties aanvraagt en voor u  het contact met Zorgkantoor en CIZ onderhoudt. Wij nemen nooit het beheer over de financiële middelen van uw begeleiding en/of zorgbudget over!

Als u het lastig vindt om uw financiën op orde te houden en betalingen te verrichten, dan hebben wij zeer betrouwbare partners die dat met zorg en aandacht voor u kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Email: info@seniorenzorgmakelaardij.nl Telefoon: 085 – 876 95 95