Privacy beleid

privacyVan Egeraat hecht veel waarde aan een eerlijke en heldere manier van werken. Wij hebben uiteraard te maken met privacy gevoelige zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan organisatie van bewindvoering, het opruimen van inboedels, het organiseren van administraties, en omgang met medische gegevens van onze cliënten.

Voor Van Egeraat is een verantwoorde omgang met gegevens van bezoekers, gebruikers en clienten van groot belang.

Voor uw bescherming werken wij uitsluitend volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgesteld door het Ministerie van Justitie. Meer hierover vindt u op onze linkpagina waar u verwezen wordt naar het Ministerie van Justitie.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Op de internetsite worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de internetsite te verbeteren, zodat Van Egeraat haar dienstverlening verder kan ontwikkelen.

Om het gebruik van de internetsite te bevorderen kan Van Egeraat gegevens vastleggen in een bestand. Van Egeraat gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de internetsite op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van ons en/of van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Van Egeraat hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Van Egeraat besluit zijn gegevens via Van Egeraat aan derden te verstrekken, dan is Van Egeraat op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Van Egeraat zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@seniorenzorgmakelaardij.nl.

Beveiliging gegevens

Van Egeraat maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Uw zorgdossier is uitsluitend direct ter inzage voor u, uw dienstverleners, huisarts en wettelijk vertegenwoordiger.

Uw medische gegevens worden verder alleen ter hand gesteld aan familie 1e graad en alleen dan indien wij hiervoor schriftelijke toestemming van u hebben ontvangen.